Main Page Sitemap

Canon ij printer utility macintosh


canon ij printer utility macintosh

Vlození papíru do zadní pihrádky.
Poznámka Mezi vodítkem papíru (B) a stohem papíru mze zstat malá mezera.Varování Do portu pro pím tisk nepipojujte zaízení, která nejsou kompatibilní se standardem PictBridge.Poznámka Po vlození papíru Vyberte velikost a typ vlozeného papíru v nastaveních Velikost stránky (Page Size) (nebo Velikost Vkládání papíru papíru (Paper Size) a Typ média (Media Type) v ovladaci tiskárny.And then wait for several minutes while the driver files of Canon pixma E489 is being extracted.K pipojení pouzijte kabel USB doporucen vrobcem zaízení.
Jednotlivé operace jsou stejné i pi tisku v systému Macintosh.
OS Windows Vista/XP, Windows 98/Me/2000/Server 2003, Macintosh OSX (10.2.8.4.6).
Poznámka Pokud vyberete bzn papír formátu A4, B5, games guitar hero indonesia jar A5 nebo Letter a ponecháte vybranou moznost Automaticky vybrat (Automatically Select) v seznamu Zdroj papíru (Paper Source bude tiskárna podávat papír z kazety.
(2) Vytáhnte nástavec vstupní pihrádky.(15)Zadní kryt Tento kryt sejmte pi odstraování uvíznutého papíru.Tisk dokument (Macintosh) (1) Ujistte se, ze je název tiskárny vybran v poli Tiskárna (Printer).Neponechávejte tiskárnu s vyjmutou nádrzkou s inkoustem.Poznámka Pi pesunu tiskové hlavy do polohy pro její vmnu mze tiskárna vydávat provozní hluk.Up.6 Kbps, Super G3 Automatic Fallback Modem Speed.Sending standard features Laser 830i principle allows you to scan and transmit knowledge to the e-mail destination address, my machine Fax-enabled, FTP.Heres a driver Canon laser class 830i series Printer Driver that correspond to your printer model.V USA se papír neprodává podle císla modelu.Consolidation of existing single-function Fax and printer devices into a single device with a standard network printing capabilities.The above mentioned, the installation is occurred using Windows 7 and Mac for Windows XP or Windows 8 is not much different way.


Sitemap